Vagtfirma Herlev Brønshøj Vanløse
og Ballerup. 24 timers vagtberedskab.


Akutopgaver i Herlev løses - ring 32105010

Vi løser vagtopgaver for kommuner, institutioner, boligforeninger og virksomheder,
der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko. Vi har vagter
klar 24 timer i døgnet til, at løse alle typer sikkerhedsopgaver.

Responstid 1-4 timer.

Dækningsområde: Hele Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vagter til bevogtning af byggepladser i Herlev og omegn

Vi leverer vagter med 15 års erfaring indenfor bevogtning af byggepladser på hele Sjælland.

Stationær vagt
Opnå den bedst muligt sikkerhed og tryghed med en stationær vagt fra Dansk Sikkerhedsvagt
på byggepladsen. Vores vagter har årelang erfaring med sikkerhedsarbejde på fuldtid.
Den stationære vagt starter sin vagt med at gå en lukkerunde hvor alle porte, døre og vinduer
lukkes og låses. Dette sikrer byggepladsens værdier men sikrer også at det ikke regner ind
i bygningerne i løbet af natten. Det sikrer desuden at vagten har ført opsyn med hele
byggesagen fra vagtens start og dermed opdager hvis der er fare for brand, vandskade eller
at uvedkommende ikke kan gemme sig eller overnatte i bygningerne.

Den stationære vagt fører løbende opsyn med byggepladsen under hele sin vagt og sikrer
at byggepladsen ikke udsættes for indbrud, hærværk, ulovlig indtrængen, vandskade, brand etc.

Tilsyn fra vores patruljeafdeling
Hvis I blot ønsker at alle porte, døre og vinduer skal lukkes og låses hver aften, så kan I
bestille lukkerunde fra vores patruljeafdeling, som kører rundt mellem forskellige kunder.
Vagten kan kigge fordi senere på natten og føre opsyn med området såfremt I ønsker dette.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Sikkerhed på bosteder, plejehjem og i psykiatrien

Behovet for en fast vagt på private eller kommunale bosteder samt i psykiatrien
kan opstå hvis en beboer er farlig for sig selv eller andre, og personalet føler
sig utryg ved situationen. Vagten fungerer som en tryghedsskabende medarbejder
der opretholder sikkerheden og trygheden på afdelingen, så personalet får ro til
at passe deres arbejde, og sygemeldinger kan undgås eller minimeres.

Vagten er fysisk og psykisk robust og er uddannet indenfor konflikthåndtering og
skånsomme magtanvendelsesteknikker. Samt aggressionsforståelse og voldsforebyggelse.

Vi kan påtage os kortere eller længerevarende opgaver - fra 6 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Udvalgte referencer:Bevogtningsopgaver - vagtselskab Herlev

Bevogtning af udstyr udføres af uddannede og professionelle sikkerhedsvagter.
Vagtpersonalet sikrer lokaliteter og værdier så kundens værdier ikke udsættes for
tyveri, hærværk eller brand.

Vi påtager os både korte- og længerevarende opgaver - fra 6 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Ambassade- og diplomatsikkerhed

Bevogtning af ambassader, konsulater og diplomatboliger samt
eventsikkerhed udføres af professionelle og sikkerhedsgodkendte
vagter fra Dansk Sikkerhedsvagt i hele Hovedstadsområdet.

Vi kan også udføre adgangskontrol, visitation og registrering
af al ind-og udgang af ambassader og konsulater.

Vi påtager os både korte og længerevarende opgaver - fra 6 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Vagter til socialkontorer • rådhuse • institutioner

Vi leverer vagter med 15 års erfaring til kommunekontorer, jobcentre, institutioner og plejehjem
med udadreagerende borgere.
Vores vagter kan være iført vagtuniform eller civilt tøj hvis det passer bedre ind til stedet.
Vores vagter har ren straffeattest, er underlagt tavshedspligt og har altid en professionel og korrekt adfærd.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vagtfirma Glostrup

Behovet for en vagt i Glostrup og omegn kan opstå for at forhindre og forebygge indbrud, hærværk
og utryghedskabende adfærd hos grupperinger.


Virksomheder, institutioner og kommuner i Glostrup og omegn kan få behov for en vagt, for at forebygge vold
mod medarbejdere og til bevogtning af værdier i bygninger og på byggepladser. Vagten kan både blive
tilkaldt ved en akut opstået trussel eller som en stationær præventiv vagt, der fører opsyn
med området, og sørger for tryghed samt ro og orden.
Vagten er uddannet i konflikthåndtering og konfliktnedtrapning og kan analysere og håndtere konflikt-
situationer på en professionel måde. Vagten kan også lukke virksomheden / kommunens bygninger og sørge
for at alle vinduer og døre er lukket og låst samt at tyverialarmen er tilkoblet.
Vagten kan køre mellem flere lokaliteter og føre opsyn samt forhindre indbrud, brand og vandskade.

Kunden modtager en daglig vagtrapport.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Event security

Vores eventvagter kan stå for adgangskontrol, visitation (evt. med metaldetektorer), bevogtning og
førstehjælp til alle typer af events - f.eks. gymnasiefester, koncerter, firmafester, natklubber,
byfester, udstillinger o.lign.

Minimumsbestilling er: 3 vagter.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Dørmænd til gymnasiefester og events i Herlev-Glostrup-Søborg

Vi leverer vagter/dørmænd til private fester, arrangementer, byfester, havnefester, festivaler
og lignende arrangementer i Herlev, Søborg, Storkøbenhavn og omegn.

Vi har 15 års erfaring med firmafester, festivaler, gymnasiefester og private fester.
Du får derfor erfarne og dygtige dørmænd når du hyrer os til dit næste arrangement.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Lukkerunde og tilsyn af virksomheder i
Herlev, Søborg, Ballerup, Lyngby, Brønshøj, Husum og København

24 timer i døgnet har vi en vagtbil på gaden som kører alarmer, lukkerunder og tilsyn i Nordsjælland
og Storkøbenhavn. Du kan derfor altid lave en aftale med os om lukkerunder, tilsyn og alarmkørsel med
kort varsel for en længere eller kortere periode.
Vi kan f.eks. gå en lukkerunde i jeres virksomhed, institution, byggeplads, parkeringshus og lign. steder
og sørge for at lukke alle vinduer og døre, slukke kaffemaskiner og tilkoble alarmanlægget. Senere på natten
kan vi komme igen og gå en udvendig/indvendig runde hvor vi tjekker om alt er okay, samt at der ikke befinder
sig uvedkommende på virksomhedens område, er vandskade eller lign. opgaver.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vagter til filmselskaber i Herlev og Glostrup

Hvis du ønsker et erfarent vagtfirma til at holde vagt når I skal filme/producere film i Herlev,
så bør du kontakte os. Vi har følgende produktionsselskaber som nuværende/tidligere kunder:
Metronome Productions, TV3 Sport, TV2 Zulu, Zentropa, Warner Brothers samt DR (med flere).

Vi har erfaring med bevogtning af OB vogne, filmscener, nattevagt, beskyttelse af tv hold under
produktion af kriminalmagasiner og meget mere, og vi påtager os også gerne opgaver fra jer.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Alarmselskab og vagtfirma Ballerup • Skovlunde

Vi leverer ikke kun vagter til Herlev, vi leverer også sikkerhedsvagter til
Ballerup, Skovlunde og omegn. Vi udfører alle former for vagtservice i området.
Vi leverer til kommuner, institutioner, boligforeninger, byggepladser, butikker
butikscentre og øvrige erhvervsliv. Vi løser både korte og længerevarende opgaver
fra 6 timer til 24 timer i døgnet. Vi har mandskab klar til at kunne dække komplekse
opgaver med kort varsel.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vagtfirma Søborg - Brønshøj - Glostrup

Behovet for en vagt i Søborg, Brønshøj eller Glostrup kan opstå akut ved
trusler, indbrud, tyveri eller svigtende mekanisk sikring. Derfor leverer vi
professionelle sikkerhedsvagter i hele hovedstadsområdet til bevogtnings-
opgaver i hele Hovedstadsområdet. Vores vagtberedskab er klar 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Lej kamerastander • alarmanlæg

Vores kamerastander fungerer både som et overvågningskamera og en alarmsensor der reagerer på bevægelser.

Alle bevægelser filmes, og der sender straks en alarm til vores overvågningscentral som er bemandet 24 timer i døgnet,
som kan gå ind og se hvad der sker hos kunden, og reagere ved at sende en vagtpatrulje, politiet eller lign.

Man kan programmere kameraet til ikke at reagere på bestemte dage og tidspunkter, eller du kan ringe ind til vores
central og sige et kodeord og så frakobler vi alarmen.

Leveres både på stander inde/ude eller kan opsættes på mur/væg via vægmontage.

Velegnet til:
• Byggepladser / opgange / prøveboliger
• Virksomheder/private hjem hvor alarmanlægget er midlertidigt ude af drift/nedtaget
• Bilforhandlere der har oplevet indbrud/hærværk af biler på forplads
• Genbrugsstationer / tyveri fra containere
• Indhegnede områder
• Virksomheder med baggårde der vil have respons hvis nogen lusker rundt i gården om aftenen/i weekenden
• Private hjem uden tyverialarm, der ønsker en midlertidig alarm ved bortrejse eller lign.
• Skoler / institutioner der har oplevet hærværk/fester i aften- og nattetimerne
• Butikker med udendørs udstillinger
• Virksomheder der har oplevet at der blev malet grafitti på deres facader
• Forladte bygninger / områder der skal beskyttes imod ulovlig indtrængen
• Minkfarme
• Private der er udsat for chikane, Hærværk eller forfølgelse
• Militære områder og lign. (Lej alarmanlæg, udlejning af alarmsystemer) (Vagtfirma Ballerup)

Du skal blot kontakte os på telefon 32 10 50 10 eller indhente et tilbud ved at klikke her:Salg og udlejning af GPS trackere

Hvis I ønsker at vide hvor firmaets bil(er) befinder sig lige nu eller har været indenfor de
sidste 14 dage, eller I har maskiner som I frygter vil blive stjålet, eller I skal sende en
vigtig værdiforsendelse, så kan I roligt kontakte os. Vi udlejer og sælger GPS trackere.
Vi har altid flere på lager, så vi kan levere samme dag eller med kort varsel hvis akutte behov opstår.
Vores GPS trackere er gennemtestet af os, og vi yder 24 timers support efter et salg samt
under hele lejeperioden. GPS trackerne uploader deres position hvert 30. sekund og derfor
kan du (eller vi) hele døgnet se hvor det der skal holdes øje med befinder sig.

Vores døgnåbne vagtcentral kan holde øje med jeres enheder 24 timer i døgnet og reagere
hvis enhederne begynder at bevæge sig, eller flytter sig udenfor et bestemt område.

Du kan via din smartphone eller en computer til enhver tid logge på gps platformen og
se hvor enheden er henne, samt med hvilken fart enheden bevæger sig osv. Desuden kan du/vi
via historikfunktionen se hvor enheden har været tidligere.

Vi kan desuden levere hele pakken indenfor skygning, aflytningsudstyr, civile detektiver,
og uniformerede vagter/vagtbiler til din opgave.

Du skal blot kontakte os på telefon 32 10 50 10 eller indhente et tilbud ved at klikke her:Ledige stillinger

Vi søger nyt personale. Er du uddannet vagt og har minimum 2 års erfaring ?
Bliv tilknyttet Dansk Sikkerhedsvagt. Vi giver løn efter overenskomsten.

Regler under ansættelsen:
• Rygning i arbejdstiden er ikke tilladt
• Der bæres uniform i tjenesten

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)

Send din ansøgning til:
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Dagens tags Professionelt vagtfirma i Herlev-Glostrup-Ballerup-Søborg. | Vagt Søborg, Ballerup, Lyngby, Farum, Brønshøj, Husum, Storkøbenhavn. Vagter til gymnasiefester, sikkerhedsvagter, vagter til byggepladser, byggeplads-overvågning, lukkerunde af virksomheder og kommuner. Dørmand. Vagtselskaber i Herlev, udlejning af gps tracker, lej gps, alarmsystemer, lej alarmanlæg, alarmselskab, alarmfirma, boligsikring, civile vagter til bosteder og plejehjem, Vagtselskaber Herlev, Vagtfirma Søborg, Vagtservice i Lyngby, Vagt Lyngby, Vagtselskaber Lyngby, Vagtfirma Lyngby, dørmand, alarmselskab - Landsdækkende vagtfirma - Vagtselskab - Vagtberedskab i hovedstaden - Vagtselskab - Vagtfirmaer København og Frederiksberg - Vagtfirma Amager sikkerhedsservice Kastrup - Fagartikler: Indbrud Herlev - Vagtfirma bevogter container Herlev - Alarmselskab Herlev og Gentofte